woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Nationale Preventieweken 2011 gestart

5 oktober 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - REGIO: Zaterdag 1 oktober zijn de Nationale Brandpreventieweken gestart. Dit jaar is het thema: 'Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken.'  Dit thema is gekozen met als doel het brandveiligheidsbewustzijn van burgers te vergroten.

Brandweer Midden- en West-Brabant besteedt veel aandacht aan dit thema, omdat het mooi past bij haar doelstelling om de eigen verantwoordelijkheid en bewustwording van burgers en bedrijven te blijven stimuleren.

Met deze campagne wil de Brandweer Midden- en West-Brabant de aandacht van het Brabantse publiek vestigen op brandveiligheid en brandpreventie. Zij wijst mensen op het feit dat brand ook HEN kan overkomen. En dat ze daar NU over na moeten denken. De focus ligt daarbij op de volgende drie onderdelen:

  • Maak uw huis brandveilig: gericht op brandveiligheidsbewustzijn;
  • Plaats rookmelders: gericht op het plaatsen en onderhouden;
  • Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.

 Meer informatie over de Nationale Brandpreventieweken is te vinden op:

- www.bmwb.nl
- www.brandpreventieweek.nl
- www.watdoejijbijbrand.nl

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.