Friday 17 September 2021

Alles over Altena

Botel Woudrichem naar Den Haag

24 september 2011 (door WoudrichemNet)

WOUDRICHEM -  Het CDA Woudrichem heeft via de collegae in de Tweede Kamer, Ger Koopmans en Michiel Holtackers, vragen ingediend voor de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schulz, over de rel die is ontstaan rond het botel en de rol van Rijkswaterstaat hierin. 
Het Botel zou in de historische haven van Woerkum zijn plek moeten krijgen. Wordt vervolgd dus...

Onderstaand de vragen, ingediend op 23 september (2011Z18429)

1
Bent u op de hoogte van de plannen in de gemeente Woudrichem voor de realisatie van een hotelboot (Botel), maar dat dit vooralsnog niet door kan gaan aangezien u geen medewerking wil verlenen? 

2
Deelt u de mening dat dergelijke lokale initiatieven in beginsel door de Rijksoverheid positief benaderd moeten worden? 

3
Deelt u de mening van de gemeente dat de realisatie van het botel maar een zeer geringe invloed heeft op de afvoer- en bergingscapaciteit van de Boven-Merwede?

4
Is het waar dat de doelstellingen van de Beleidslijn grote rivieren zijn gericht op het handhaven van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit en het voorkomen van feitelijke belemmeringen voor toekomstige verruiming van het rivierbed? Schiet u bij de beoordeling van dit initiatief, dat niet in strijd is met beide doelstellingen, niet uw doel voorbij?

5
Deelt u de mening dat u bij de beoordeling van dit initiatief de Beleidslijn grote rivieren te eng uitlegt? Zo nee, biedt de afwijkingsmogelijkheid bij bijzondere omstandigheden volgens u mogelijkheden om medewerking aan dit initiatief te verlenen?

6
Bent u bereid om in overleg met de gemeente Woudrichem zo spoedig mogelijk te werken aan een oplossing voor deze kwestie?
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.