maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Geluidscherm bij Hank wordt 385 meter lang

22 september 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Het college van burgemeester en wethouders nam 23 augustus 2011het besluit om bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu het definitieve saneringsprogramma in te dienen voor de realisatie van een geluidsscherm langs de Rijksweg A27 ter hoogte van Hank Oost. Met de indiening van dit saneringsprogramma werd het ministerie verzocht een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor dit scherm.
Door het plaatsen van het geluidsscherm wordt de geluidbelasting aanzienlijk gereduceerd op de hierachter liggende woningen aan de Jachtlaan en Keizer Napoleonweg ten gevolge van het op de Rijksweg A27 geproduceerde wegverkeerslawaai.

Op basis van een akoestisch onderzoek is geconcludeerd dat een geluidsscherm met een lengte van 385 meter  (startend vanaf het viaduct met de provinciale weg in zuidelijke richting) en met een hoogte van 4 meter op de betreffende locatie het meest effectief is.

Tijdens een in april jl. gehouden informatieavond zijn de direct betrokken bewoners en woningeigenaren over de mogelijke realisatie van het geluidsscherm en de uitvoeringsvarianten hiervan geïnformeerd. Op een hierop aansluitende enquête heeft men de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van een absorberend scherm opgebouwd uit cement gebonden houtspaander elementen aan beide zijde bekleed met een klimplant. Deze uitvoeringsvariant is verwerkt in het definitieve saneringsprogramma.
 

Lees meer over:

Werkendam net hank geluidscherm
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.