maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Programma Monumentendag bruist

7 september 2011 (door WoudrichemNet)

ALTENA - De Open Monumentendagen 2011 staan in het teken van ‘herbestemming’. Het thema dit jaar is ‘nieuw gebruik - oud gebouw’. Veel karakteristieke en beeldbepalende gebouwen zoals forten, kerken, fabrieken, boerderijen en postkantoren, verliezen hun oorspronkelijke functie en komen (soms) onverwacht leeg te staan. Waardevolle sporen uit het verleden dreigen in verval te raken. Herbestemming zorgt ervoor dat deze monumentale gebouwen niet alleen behouden worden, maar ook een vitale functie met soms een nieuwe vorm krijgen. Zo ontwikkelen monumenten zich verder. Oude gebouwen wordt nieuw leven ingeblazen tot voordeel van hun directe omgeving. Ieder dorp of stad wordt door de aanwezigheid van monumenten bezield. Minder leegstand en meer hergebruik leiden tot een mooier en duurzamer ingerichte leefomgeving. Over hoe hier precies invulling aan te geven is soms een ingewikkelde vraag. Monumentliefhebbers, deskundigen en overheden moeten elkaar vinden om hierop het beste antwoord te formuleren. Een podium hiervoor zijn de Open Monumentendagen, die al 25 jaar georganiseerd worden. Lokale comités nemen de uitvoering voor hun rekening. Voor de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is dat Erfgoed Altena.  

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAGEN ALTENA
 (Alle activiteiten zijn GRATIS)

maandag 5 september 
Lezing 200 jaar Burgerlijke Stand - spreker: genealoog Bert de Vaan uit Waalwijk. Gemeentehuis Aalburg, Grote Kerkstraat 32 in Wijk en Aalburg. Aanvang 20.00 uur.

vrijdag 9 september
Klassendag voor basisscholen. Tijdens de Klassendag brengen 400 leerlingen van acht basisscholen uit de regio een bezoek aan fort Giessen of de vesting Woudrichem.

Tweede Erfgoed Altena debat - Schenkerij De Teerkamer, Vissersdijk 35 in Woudrichem. Aanvang 20.00 uur.
De avond wordt geopend met het overdragen van de Acte van Altena door burgemeester Fons Naterop (Aalburg) aan burgemeester Frank Petter (Woudrichem). Daarna komen monumenteigenaren aan het woord, vertellen de gidsen van het stadsgilde Woudrichem en fort Giessen over hun belevenissen tijdens de Klassendag en komen enkele voorbeelden van hergebruik van monumenten aan de orde. En hoe kijkt een architect tegen 'nieuw gebruik, oud gebouw' aan?
Na de pauze wordt gedebatteerd over de mogelijke komst van een botel naar de historische stadshaven. Past deze voorziening in de monumentale omgeving van vesting Woudrichem? Voor- en tegenstanders komen aan het woord en uiteraard is er volop ruimte voor het publiek om mee te debatteren.

zaterdag 10 september
ALMKERK  - Rondwandeling onder leiding van gids Johan Koekkoek. De start is bij boerderij de Vlashoeve aan de Provinciale weg Noord 19 en eindigt bij het Wapen van Emmickhoven. De rondwandeling start om 13:30 en 15:30 uur. Tijdens de wandeling kan een bezoek gebracht worden aan de Oude School aan de Voorstraat. Met name in het dorp Almkerk hebben veel gebouwen een nieuwe bestemming gekregen. Zo ook het voormalige gemeentehuis verderop aan de Voorstraat 15. Tussen 13:00 en 15:00 uur kunnen bruidsparen die hier in het verleden zijn gehuwd, opnieuw op de gevoelige plaat worden vastgelegd door fotografen van fotogroep Lumière.

De eigenaar van de boerderij aan de Almweg 7 stelt zijn huis tussen 10:00 en 16:00 uur open voor publiek.

ANDEL - Bezoek Wilhelminasluis, gelegen aan de Afgedamde Maas. Deze waaiersluis is gebouwd in 1896 voor de scheiding van de rivieren Maas en Waal. De sluis is uniek vanwege de waaiervlotdeuren die zowel hoog Maas- als Waalwater kunnen keren. Tussen 10:00 en 16:00 uur te bezoeken.

Ook te bezoeken is het voormalige gemeentehuis aan de Burgemeester van der Schansstraat 2. Tussen 13:00 en 15:00 uur kunnen bruidsparen die hier in het verleden zijn gehuwd, opnieuw op de gevoelige plaat worden vastgelegd door fotografen van fotogroep Lumière.

DUSSEN - Op Kasteel Dussen is te zien hoe er nu en vijftig jaar geleden getrouwd werd. Tegen een kleine vergoeding kunnen bezoekers genieten van thee met diverse trouwsnoeperijen. Het kasteel is gelegen aan Binnen 1 en geopend vanaf 11.00 tot 16:00 uur.

De eigenaar van De Appelschuur aan Hoek 10-12 in Dussen stelt tussen 10:00 en 17:00 uur het pand open voor bezichtiging.

GIESSEN - Fort Giessen aan de Giessense steeg is tussen 10:00 en 16:30 uur toegankelijk. Te zien is een fototentoonstelling over gevonden groepschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog en een speciaal voor Open Monumentendag ingerichte archeologische tentoonstelling. Kinderen kunnen met metaaldetectoren speuren naar schatten in de bodem en er zijn rondleidingen om 11:00 en 14:00 uur.

MEEUWEN - Witte Molen geopend van 13:00 tot 17:00 uur, Provinciale Weg Zuid Meeuwen.

NIEUWENDIJK - Eigenaren van de voormalige sluiswachterswoning op Rijksweg 108 stellen hun monument open ter bezichtiging tussen 10:00 en 16:00 uur.

RIJSWIJK - Voor de voormalige gemeentehuizen aan de Rijswijksesteeg 7 en Slagboomstraat 6 kunnen bruidsparen die hier in het verleden zijn gehuwd, opnieuw op de gevoelige plaat worden vastgelegd door fotografen van fotogroep Lumière. Tussen 13:00 en 15:00 uur. Het pand aan de Slagboomstraat is niet van binnen te bezichtigen.

SLEEUWIJK - Rouwen en trouwen in Sleeuwijks kerkje. Het Sleeuwijks kerkje, Kerkeinde 31 in Sleeuwijk is open van 11:00 tot 16:00 uur. In het kerkje (Rijksmonument) is aandacht voor rouwen en trouwen. Albert Vink laat rouwattributen zien en er is aandacht voor de trouwmogelijkheden die het kerkje biedt.

WERKENDAM - Het voormalige gemeentehuis op Hoogstraat 35/38 is te bezichtigen en bruidsparen kunnen tussen 13:00 en 15:00 uur opnieuw op de foto gezet worden. Er  worden enkele verzamelingen van geboortekaartjes tentoongesteld. Ook zijn oude kraamspullen te zien van voormalig kraamverzorgster Francien van Helden uit Dussen. Geopend tussen 13:30 en 16:00 uur.

In de Oudheidkamer op Zevenhuizen is aandacht voor Koninklijke geboortes. Geopend tussen 10:00 en 16:00 uur.

WIJK EN AALBURG - Voor het gemeentehuis kunnen bruidsparen ‘op herhaling’. Tussen 13:00 en 15:00 uur is een fotograaf van Lumière aanwezig om echtparen opnieuw op de foto te zetten.

WOUDRICHEM - De toren van de Martinuskerk is tussen 10:00 en 16:00 uur open om te beklimmen. Het stadsgidsengilde is hierbij aanwezig.

Bruidsparen die ooit in de vesting Woudrichem gehuwd zijn, wordt de mogelijkheid geboden zich opnieuw te laten vereeuwigen door een fotograaf van Lumière. Dit kan tussen 13:00 en 15:00 uur. Melden bij Hoogstraat 27.

In Woudrichem wordt van 12:00 tot 17:00 uur de Kunstroute gehouden. Op 26 locaties is een grote variëteit aan werk te zien van vele kunstenaars uit de wijde omtrek. Kijk voor meer informatie op www.kunstroutewoudrichem.nl

zondag 11 september
WOUDRICHEM - Kunstroute van 12:00 tot 17:00 uur.

Pruuve Maor, culinair smikkelfestijn in de monumentale setting van de vesting Woudrichem. Aanvang 14:00 uur tot 19:30 uur in de tuin van Kruiden en Jasmijn aan de Kerkstraat. Bij slecht weer binnen in het Kruithuis-Arsenaal van de Arjan van Dijk Groep. (Foto Aalburg.net)

Lees meer over:

Altena monumentendag Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.