maandag 6 december 2021

Alles over Altena

Subsidie muziekonderwijs

26 augustus 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Muziekonderwijs stimuleert en inspireert. Daarom kunt u gebruik maken van de subsidieregeling voor jeugd tot en met 17 jaar die een instrument bespeelt of wil gaan bespelen.

Het is het mogelijk een subsidie van maximaal € 100,- per persoon per cursusjaar aan te vragen. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden. De jongere:

  • Is niet ouder dan 17 jaar;
  • Is woonachtig in één van de kernen van de gemeente Werkendam;
  • Is geen lid van een in de gemeente Werkendam gevestigde muziekvereniging of –fanfare;
  • Krijgt muziekonderwijs in maximaal één instrument (bijvoorbeeld gitaar, piano, drums, saxofoon) of zang;
  • Krijgt muziekonderwijs van een docent die voor het geven van lessen een diploma en/of certificaat heeft of bij een instelling in dienst is die hiervoor een diploma en/of certificaat heeft;
  • Volgt de muzieklessen op een locatie in één van de kernen van de gemeente Werkendam. De muzieklessen worden niet gegeven door een basisschool, school voor voortgezet, beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.

Voor instrumenten waarvoor in onze gemeente geen lesmogelijkheden zijn en waarvoor lessen gevolgd worden buiten de gemeente Werkendam, kan ook subsidie worden aangevraagd.

De subsidie kan tussen 1 september en 1 december 2011 worden aangevraagd met het aanvraagformulier onder aan deze pagina. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij de gemeente Werkendam.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Wanneer u subsidie aanvraagt, moet het aanvraagformulier worden ondertekend door één van de ouders of verzorgers. Ook een kopie van het diploma/certificaat van de docent of de instelling waar het muziekonderwijs wordt gevolgd dient te worden bijgevoegd. Na afloop van de muzieklessen stuurt u de gemeente een verantwoordingsformulier toe. Dit formulier kunt u ook downloaden of telefonisch opvragen.

Volgorde binnenkomst
Voor het toekennen van de subsidie houden we de volgorde van binnenkomst aan. Wees er dus snel bij wanneer uw jongere een instrument bespeelt of gaat bespelen en hem of haar in aanmerking wilt laten komen voor een subsidie. 

Klik hier voor het downloaden van het aanvraagformulier.

Lees meer over:

subsidie muziek Werkendam
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.