woensdag 26 januari 2022

Alles over Altena

Huis-aan-huis inzameling plastic begonnen

16 augustus 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Vanaf 1 januari 2009 worden in de gemeente Werkendam ook alle kunststofverpakkingen gescheiden ingezameld. U bent gewend om deze naar de containers in de milieuparkjes te brengen. Vanaf augustus wordt in de kernen Hank en Dussen het kunststofverpakkingsafval ook huis-aan-huis ingezameld.

Veel mensen geven gehoor aan de vraag kunststofverpakkingen te scheiden. In 2010 is ruim 190 ton ingezameld, dat is meer dan 19 kilo per huishouden. Naast een besparing van € 26.000,- op de verwerkingskosten ontvingen we een vergoeding van € 90.000,- voor de inzamelkosten. Een goed resultaat maar nog meer kunststofverpakkingen kunnen gescheiden ingezameld worden. Sorteerproeven wijzen uit dat 9% van het restafval (in de grijze minicontainer) kunststofverpakkingen zijn. Dat is maar liefst 400 ton die nog gescheiden ingezameld kan worden.

Om zoveel mogelijk kunststofverpakkingen gescheiden in te zamelen gaan we het serviceniveau verhogen. Daarom is besloten het kunststof verpakkingsafval ook huis-aan-huis in te zamelen. Cijfers van andere gemeenten wijzen uit dat een combinatie van halen en brengen het beste resultaat oplevert. De containers in de milieuparkjes blijven dan ook gehandhaafd. Zo hopen we nog meer van de kunststofverpakkingen uit het restafval te halen. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor lagere kosten want u hoeft de grijze minicontainer minder vaak aan te bieden.

Vanaf heden wordt het kunststofverpakkingsafval één keer per maand huis-aan-huis opgehaald in de tweede helft van de maand, op dezelfde dag waarop u ook de grijze minicontainer mag aanbieden. Gebruik alleen de speciale ‘Plastic Hero’ zakken, herkenbaar aan het hiernaast afgebeelde logo. Andere zakken worden niet meegenomen. U kunt de zakken met kunststofverpakkingen op de inzameldag zelf, voor 7.30 uur naast uw container op de stoep of aanbiedplaats leggen. Bindt de zakken goed dicht. Daarmee voorkomt u overlast doordat het afval wegwaait of op een andere manier verspreid kan worden.

Voor de inzameldata: klik hier!

 

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.