maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Gemeenten vragen mening inwoners Altena

2 augustus 2011 (door AalburgNet)

ALTENA - De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, zetten zich gezamenlijk in voor een mooi en sterk Land van Heusden en Altena, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Van belang hierbij is de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te verdelen, zodat de drie genoemde punten in goed evenwicht met elkaar blijven.

Daarvoor is het belangrijk dat er een goede ruimtelijke toekomstvisie wordt ontwikkeld, waarbij zeker ook aandacht moet zijn voor natuur, milieu en cultuurhistorische waarde van het gebied. Daarom zijn de drie gemeenten gestart met het opstellen van de nieuwe structuurvisie. U bent hierover op 13 april jl. en via de ansichtkaart van eind april jl. geïnformeerd.

Wensen
Alvorens de nieuwe structuurvisie verder ontwikkeld wordt, is het van groot belang ook informatie te verkrijgen over de wensen van de inwoners. Hoe meer informatie wij ontvangen van u, hoe beter wij in kunnen spelen op uw wensen. Daarom is er een enquête opgesteld met daarin een aantal vragen die van belang zijn voor de op te stellen structuurvisie. Er staan vragen in over winkelvoorzieningen, werkgelegenheid, kwaliteit van de woonomgeving, verkeer en vervoer, enzovoort. Kortom allemaal vragen die van belang zijn voor de toekomst van uw omgeving. Aan de hand van de ingevulde enquêtes krijgen wij een globale indruk van uw wensen. Vervolgens kunnen wij bekijken in welke mate wij rekening kunnen houden met uw wensen in de nieuwe structuurvisie.

Inzicht
De verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten, Loes Lijmbach (Aalburg), Jan Luteijn (Werkendam) en Renze Bergsma (Woudrichem) doen dan ook een beroep op de inwoners uit het Land van Heusden en Altena aan het onderzoek mee te werken. Op deze wijze krijgen zij meer inzicht in de onderwerpen die van belang zijn in de nieuwe structuurvisie en kan men daar beter op inspelen.

De enquête is te vinden op de website www.broplan.nl/structuurvisielha. Het invullen van de vragen duurt ongeveer vijf minuten. De enquête kan tot 1 september 2011 ingevuld worden.

Op bovenvermelde site is ook meer achtergrondinformatie over de nieuwe structuurvisie te vinden. 

Lees meer over:

Werkendam structuurvisie
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.