zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

Huurdersvereniging lanceert nieuwe website

15 juli 2011 (door AalburgNet)

ALTENA - Huurdersvereniging Inbreng heeft een fonkelnieuwe webssite. Deze werd onlangs gelanceerd in hotel-restaurant De Koppelpaarden in Dussen. Anton Doruiter, voorzitter Huurdersvereniging Inbreng, verrichtte de officiele ingebruikstelling.

Inbreng zet zich in voor huurders van woningen van Woonlinie, Stienstra, Wooninvesteringsfonds en Grouwels Vastgoed BV in alle woonkernen van het Land van Altena. De vereniging is opgericht in 1993 en heeft zo’n 650 leden.

De vereniging stelt zich ten doel:
- het behartigen van de belangen van huurders betrekking hebbend op zowel de woningen als de woonomgeving
- het waarborgen of doen waarborgen van de rechtspositie van de huurders
- het, in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners, bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving

De doelstelling wordt gerealiseerd door:
- overlegsituaties met verhuurders en overheden op elk niveau
- het organiseren en/of ondersteunen van acties ter realisering van wensen van huurders t.a.v. woningen en woonomgeving
- het nastreven van volledige inspraak van huurders bij woningbouwbeleid, renovatie en alle overige woonvoorzieningen, alsmede openbare voorzieningen
- het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken terzake van het wonen en de woonomgeving

Voor een lidmaatschap van slechts 3 euro per jaar bemiddelt de huurdersvereniging bij eventuele problemen tussen huurder en verhuurder.

Wie meer wil weten KLIKT hier...

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.