donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

Samenwerking Driesprong Eethen een feit

13 juli 2011 (door AalburgNet)

EETHEN - . Op de agenda dinsdagmiddag 12 juli 2011 stond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst inzake de ruimtelijke ontwikkeling `De Driesprong' te Eethen gepland. Met de ondertekening van de overeenkomst is het startsignaal gegeven voor de verdere planprocedure en -ontwikkeling. Wat in 2009 begon als een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand Eethen is uitgegroeid tot een deelproject dat inmiddels op juiste wijze tot uitvoering gebracht wordt. Partijen zijn tevreden over het maatwerk dat in de inrichtingsschets, beeldkwaliteiteisen en het ontwerpwijzigingsplan is toegepast.

De Zuidrand van het dorp Eethen wordt door deze ontwikkeling afgemaakt in westelijke richting. De huidige boerderij en opstallen worden te zijner tijd gesloopt waarvoor drie woningen in boerderijstijl terug zullen komen. Daarnaast wordt er in de bocht van De Hoek een dorpsbrinkje gerealiseerd waarmee de overgang richting het buitengebied direct zichtbaar en voelbaar zal zijn.

Wijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan "De Driesprong" te Eethen ligt vanaf donderdag 21 juli 2011 tot en met woensdag 31 augustus 2011 voor een ieder ter inzage. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden (dagelijks van 8:30 uur tot 12:30 uur en op dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur) van het ontwerpwijzigingsplan kennis worden genomen bij balie "Bouwen en Milieu" van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.