donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

Kandidaten gezocht voor Waarderingspenning voor vrijwilligers

1 juli 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Dit jaar zal voor de achtste maal in Werkendam een gemeentelijke waarderingspenning voor vrijwilligerswerk worden uitgereikt.  

Het vrijwilligerswerk, waarbij mensen zich niet-beroepsmatig inzetten voor anderen, is een onmisbare schakel in het functioneren van onze samenleving, zéker in onze gemeentelijke samenleving. Bij het toekennen van de Waarderingspenning gaat het in de eerste plaats om het tot uitdrukking brengen van onze buitengewone waardering voor die vaak onzichtbare, maar onmisbare vrijwilliger. Blijken van waardering voor bijzondere prestaties op het terrein van sport, kunst of wetenschap zijn niet uitgesloten, maar deze prestaties zijn meestal van een ander karakter. Soms leiden deze zelfs tot een Koninklijke onderscheiding (lintje). De Waarderingspenning is echter voor alle soorten vrijwilligerswerk, al dan niet binnen een vereniging uitgeoefend.

Elk jaar worden maximaal vijf Waarderingspenningen uitgereikt. De onderscheiding wordt toegekend door een speciale, onafhankelijke commissie. Wanneer u iemand kent die u wilt voordragen voor deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding, kunt u vóór 1 oktober een brief sturen naar de Gemeente Werkendam ter attentie van de Commissie Waarderingspenning, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. In uw brief kunt u aangeven om welke persoon het gaat en wat de redenen van aanmelding zijn. Voor het toekennen van een Waarderingspenning hanteert de commissie de volgende toetsingscriteria:

a. De vrijwilligersactiviteiten zijn gedurende een lange reeks van jaren uitgevoerd;
b. De vrijwilligersactiviteiten worden nog steeds uitgevoerd of zijn in elk geval van recente datum;
c. De vrijwilligersactiviteiten betreffen bij voorkeur diverse terreinen;
d. De vrijwilliger kan als voorbeeld gesteld worden;
e. De vrijwilliger kan niet op een andere wijze worden onderscheiden.

Na 1 oktober maakt de Commissie Waarderingspenning uit alle aanmeldingen een selectie van maximaal 5 personen.

Voor meer informatie over de Waarderingspenning kunt u contact opnemen met mevrouw Marieke Pot van het Servicecentrum, telefoonnummer (0183) 50 72 46, e-mail : marieke.pot@werkendam.nl

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.