zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

Enquete vraagt Altena-inwoners mening over structuurvisie

29 juni 2011 (door AalburgNet)

ALTENA - De gemeenten, Aalburg, Werkendam en Woudrichem, zetten zich gezamenlijk in voor een mooi en sterk Land van Heusden en Altena, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Van belang hierbij is de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te verdelen, zodat de drie punten leefbaarheid, zelfstandigheid en bereikbaarheid in goed evenwicht met elkaar blijven. Daarvoor is het belangrijk dat er een goede ruimtelijke toekomstvisie wordt ontwikkeld, waarbij zeker ook aandacht moet zijn voor natuur, milieu en cultuurhistorische waarde van het gebied.

Daarom zijn de drie gemeenten gestart met het opstellen van de nieuwe structuurvisie. De inwoners zijn hierover op 13 april jl. geïnformeerd via de gezamenlijke gemeentepagina in Het Kontakt en via de ansichtkaart van eind april.
Alvorens de nieuwe structuurvisie verder ontwikkeld wordt, is het van groot belang ook informatie te verkrijgen over de wensen van de inwoners. Hoe meer informatie de gemeenten ontvangen, hoe beter zij daar op in kunnen spelen. Daarom is een enquête opgesteld met daarin een aantal vragen die van belang zijn voor de op te stellen structuurvisie. Vragen over winkelvoorzieningen, werkgelegenheid, kwaliteit van de woonomgeving, verkeer en vervoer, enzovoort. Kortom, zaken die van belang zijn voor de toekomst van de woonomgeving.

Meewerken
Vervolgens wordt bekeken in welke mate er in de nieuwe structuurvisie rekening gehouden kan worden met de wensen van de inwoners. De verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten, Loes Lijmbach (Aalburg), Jan Luteijn (Werkendam) en Renze Bergsma (Woudrichem) doen dan ook een beroep op de inwoners uit het Land van Heusden en Altena om aan het onderzoek mee te werken.

De enquête is te vinden op www.broplan.nl/structuurvisielha. Het invullen van de vragen duurt ongeveer vijf minuten. Op de site is ook meer achtergrondinformatie over de nieuwe structuurvisie te vinden.

De enquête kan tot 1  september 2011 ingevuld worden.

Lees meer over:

Altena Werkendam enquete
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.