zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

Ook CU klimt in de A27-pen

21 juni 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De verbreding van de A27 houd de gemoederen in de regio al geruime tijd bezig. Na eerder schriftelijke vragen vanuit de ChristenUnie over de ontwikkelingen rondom de A27 werd tijdens de commissievergadering grondgebied (16 juni jl.) het één en ander toegelicht door de Werkendamse wethouder de Jong. De wethouder is in gesprek geweest met de verantwoordelijke gedeputeerde. Uit dit gesprek kwam naar voren dat de minister van Verkeer en Waterstaat laat weten variant B als voorkeur te hebben.

Voor de ChristenUnie maar uiteraard ook voor de andere politieke partijen was dit een zeer bittere pil. Naast de keuze voor variant B die in vergelijking met de gewenste C+ variant zeker geen toekomstbestendige oplossing is maakte de minister ook duidelijk dat de uitvoering van de aanpak van de A27 niet meer start in 2013, maar “op een later te duiden tijdstip”.
Eerder gaf het CDA Werkendam al aan contact te zoeken met haar Tweede Kamerfractie. Wat de ChristenUnie betreft is dit een verstandige keuze, de verantwoordelijkheid voor de verbreding van de A27 ligt op provinciaal en rijksniveau; ons rest samen “te knokken” voor de beste variant voor onze regio.

Gezamenlijk
De ChristenUnie fracties van Werkendam, Woudrichem en Aalburg hebben al eerder samen actie ondernomen om de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27 op tafel te krijgen, ook nu trekken de fracties gezamenlijk op.
In de brief aan de ChristenUnie Tweede Kamerfractie geven de schrijvers aan dat de teleurstelling rondom dit besluit zeer groot is bij bewoners, ondernemers en bestuurders. De ChristenUnie fracties Aalburg, Woudrichem en Werkendam verzoeken de ChristenUnie Tweede Kamerfractie dan ook om alle mogelijkheden aan te wenden om de minister alsnog te overtuigen van een goede, snelle en effectieve oplossing voor de A27.
Eerder was ChristenUnie fractievoorzitter Arie Slob in de regio om zich persoonlijk op de hoogte te laten stellen van de problematiek rondom de A27, we verwachten dat de Kamerfractie zich hard zal (blijven) maken om tot het gewenste eindresultaat te komen.

Lees meer over:

Werkendam CU a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.