Saturday 18 September 2021

Alles over Altena

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Nieuwstraat Veen

21 juni 2011 (door AalburgNet)

AALBURG - 21 juni - 08.00 uur. Een vroeg tijdstip voor Huib Sinke van de Ruimte voor Ruimte Ontwikkelingsmaatschappij, burgemeester Fons Naterop en wethouder Loes Lijmbach. Op de agenda stond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor de ruimtelijke ontwikkelingen aan de Nieuwstraat te Veen. Met de ondertekening van de overeenkomst is het startsignaal gegeven voor de verdere planprocedure en –ontwikkeling.

Partijen zijn tevreden over het maatwerk dat in het stedenbouwkundig plan is gegeven voor de locatie; er is aansluiting gezocht met de direct aangrenzende bedrijven, er is een groene en open afronding gegeven tussen de nieuwe wijk en het buitengebied, het plan wordt voorzien van brede wegen en er is een ruime bijgebouwen regeling toegepast.
Op 30 juni a.s. wordt een inloopmiddag en –avond gehouden voor de inwoners van Veen en overige geïnteresseerden waarbij een nadere kennismaking met dit plan kan worden verkregen. 

Bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwstraat” te Veen ligt vanaf donderdag 23 juni 2011 tot en met woensdag 3 augustus 2011 voor een ieder ter inzage. Binnen de genoemde termijn kan tijdens openingstijden (dagelijks van 8:30 uur tot 12:30 uur en op dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur) van het voorontwerpbestemmingsplan kennis worden genomen bij balie “Bouwen en Milieu” van het Aalburgloket, Grote Kerkstraat 42 te Wijk en Aalburg. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar inspraakreactie schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Het voorontwerpbestemmingsplan “Nieuwstraat” te Veen is digitaal raadpleegbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan kan tevens geraadpleegd worden middels de gemeentelijke website www.aalburg.nl.

Inloopmiddag en -avond
De Ruimte-voor-Ruimte ontwikkelingsmaatschappij en de gemeente Aalburg organiseren donderdag 30 juni 2011 een inloopmiddag en -avond in het Dorpshuis in Veen, gelegen aan de Hofstraat 2 te Veen. Iedereen is dan welkom tussen 15.00 uur en 21.00 uur om nadere informatie en toelichtingen te vragen omtrent de voorgenomen ontwikkelingen. 

Lees meer over:

aalburg veen nieuwstraat
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.