woensdag 26 januari 2022

Alles over Altena

Teleurgesteld CDA Werkendam schrijft Tweede Kamer inzake A27

20 juni 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - CDA Werkendam is  zeer teleurgesteld in het kabinet, nota bene met CDA, over de keuze van de variant die is gekozen voor verbreding van de A27. De Werkendamse fractie klom dan ook in de pen.

"Provincie en gemeenten samen opgetrokken om de verbreding van de A27 tot een succes te maken. Hoewel de Altena gemeenten niet unaniem waren in hun geldelijke bijdrage waren ze wel unaniem in hun eerste keus.
De C+ variant had voor zover wij na kunnen gaan ook de voorkeur van de provincie. Uw gedeputeerde heeft onlangs overleg gehad met de minister van Verkeer en Waterstaat over de keuze van verbreding van de A27.

Tot onze ontsteltenis hebben wij  vernomen dat nu  de voorkeur van de minister uit gaat naar de sobere variant, de B variant, en het jaar van aanvang is verder naar achteren gegaan.  Terwijl aan onze inwoners start  2013 was beloofd. U zult begrijpen dat over deze beide punten wij als Werkendam hierover zeer teleurgesteld zijn. De Provincie en Werkendam waren bereid mee te betalen aan de verbreding om te komen tot de meest gunstige uitbreiding. In Werkendam zijn we net begonnen met de ontwikkeling van een regionaal bedrijven terrein en geven daarbij aan dat we een goede aansluiting hebben op de A27 en een goede verbinding hebben naar alle delen van ons land.

Als de kamer met het voorstel van de minister mee gaat,  betekent dit voor Werkendam, haar inwoners en de economie een stap terug in de tijd. Wij beloven als gemeente, provincie en Den Haag heel veel maar we laten het ook nogal eens afweten of we worden door elkaar in de steek gelaten.

Ons verzoek aan de CDA fractie is het volgende.
Kunt u bij de gedeputeerde nagaan hoe de onderhandelingen zijn verlopen en met welke boodschap hij naar Den Haag is gegaan.

Wij zijn graag bereid met u in gesprek te gaan over nut en noodzaak van de verbreding van de A27.

Met vriendelijke groet,
Gerard Paans
Fractievoorzitter CDA Werkendam"

 

Lees meer over:

cda Werkendam Werkendam a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.