maandag 6 december 2021

Alles over Altena

CDA duikt in fijnstofproblematiek

16 juni 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Binnenkort wordt over de verbreding van de A27 beslist in Den Haag. Dat heeft tot gevolg dat er gerekend gaat worden aan geluidsnormen en fijnstofnormen.  In een brief aan het college van Werkendam signaleert het CDA de gevaren van fijnstof, met het oog op de inwoners van Sleeuwijk, Nieuwendijk en Hank. De Christen Democraten vragen zich onder meer af of in het verleden ooit metingen zijn gedaan en - als de A27 hernieuwd wordt aangelegd - wat dan de rol van de gemeente Werkendam is in fijnstof- en geluidsnormen. De partij wil graag antwoorden van het college.

CDA-er Otto van Breugel schrijft : 'In Nederland eist fijnstof jaarlijks meer slachtoffers dan het verkeer. Per jaar sterven ongeveer 18.000 Nederlanders tien jaar eerder doordat ze structureel blootgesteld zijn aan roetdeeltjes en andere vuile stoffen in de lucht. De belangrijkste reden, waarom we van fijnstof niet wakker liggen, is de ongrijpbaarheid. Je ziet het niet en hoort het niet.

Fijnstof is daarmee een van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. De oplossing wordt meestal gezocht in minder verkeer en minder bouwen. Onderzoekers van Wageningen UR tonen echter aan dat (natuurlijk - red) groen in bijvoorbeeld een stad een probaat middel is om fijnstof vast te houden. Zo kan een boom in de stad net zoveel fijn stof vastleggen als wordt geproduceerd tijdens tienduizend autokilometers.  Het CDA wil daarom gelet op de ligging van 3 van haar dorpen aandacht voor de fijnstofproblematiek in relatie tot de vernieuwde aanleg A27.
 
Het CDA ziet op basis van deze informatie graag in gevolge artikel 35 van het reglement van orde de navolgende vragen graag schriftelijk beantwoord:

1. Zijn er voor de fijnstof in het verleden metingen uitgevoerd. Hoe wordt dit gecontroleerd en wat zijn de maatregelen die hiertegen worden of zijn genomen. Kunt u ons de resultaten toesturen?
2. Wat is de rol van de gemeente in de te nemen maatregelen tegen geluid en fijnstof voor de te nieuw aan te leggen A27.
3. Onderzoek heeft uitgewezen dat groen langs de snelweg (de zogenaamde bermbossen) fijnstof opnemen. Tevens heeft het positief effect op het geluid. Het CDA zou graag zien dat u dit punt zou willen meenemen in uw overleg met Rijkswaterstaat. Deelt u onze mening en bent u bereid dit te doen?'

Lees meer over:

cda Werkendam a27 fijnstof
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.