woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Wethouder naar provincie voor geld A-27

30 mei 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De ChristenUnie Werkendam houdt de ontwikkelingen rondom de financiering van verbreding A27 goed in het oog. In het kader van de verbreding van de A27, is aan de drie Altena gemeenten een bedrag gevraagd van ca. 2 miljoen euro. Wethouder De Jong gaf hieraan gehoor en zei namens Werkendam 1 miljoen euro toe zeer tegen de zin in van de Christen Unie die vindt dat Werkendam niet behoort bij te dragen aan wegen die vallen onder verantwoordelijkheid van het Rijk..
De ChristenUnie (CU) deed meerdere malen een klemmend beroep op wethouder De Jong in gesprek te gaan met de provincie om de benodigde 2 miljoen euro vanuit het fonds infrastructuur “los te peuteren.” Het college als de overige raadsfracties steunde de CU niet om te kijken of we het benodigde geld van de provincie kunnen lospeuteren.

Uit beantwoording op eerdere schriftelijke vragen blijkt dat het college toch in gesprek gaat met de provincie. Afgelopen vrijdag 27 mei ging wethouder De Jong samen met zijn collega’s van de twee andere Altengemeenten met de nieuwe gedeputeerde van Heugten rond de tafel. gegaan. De CU-fractie kreeg eerder sterk de indruk dat het college niet volledig op de hoogte was van de forse financiële reservering die de provincie deed in infrastructuur projecten. CU-raadslid Machiel Verdoorn: “Wij hebben het niet zomaar over een potje 50 miljoen euro, maar een storting van  50 miljoen per jaar tot een maximum van 750 miljoen euro!

De CU meent dat wanneer de rekening van 2 miljoen daadwerkelijk pas in 2019 beschikbaar komt, het voor de provincie Brabants neerkomt op een jaarlijkse reservering van € 250.000,-. Dit is gezien het forse beschikbare budget een fractie is van de beschikbare gelden voor infrastructuur. Het college geeft in de beantwoording op de schriftelijke vragen aan het eens te zijn met de CU, maar dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat veel regio’s aanspraak doen op dit fonds.
Verdoorn: “Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat het college dit aanvoert als reden om niet in gesprek te gaan met de provincie. Wij zijn dan ook blij dat de wethouder dit blijkbaar ook zo ziet en overstag is gegaan en samen met zijn “Altena collega’s” zijn best gaat doen om het benodigde bedrag bij de provincie te regelen!'

De gemeenteraad zal binnenkort geïnformeerd worden over de resultaten van het gesprek tussen de wethouder een de gedeputeerde.

Lees meer over:

Werkendam Werkendam CU a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.