woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

CU-voorstel om niet te bezuiniging op brandweerzorg krijgt steun

28 mei 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De vorming en effecten van de nieuwe veiligheidsregio’s (een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, openbare orde, veiligheid etc.) worden steeds duidelijker. Gemeentes weten waar ze financieel aan toe zijn, maar ook wat het gaat betekenen voor de korpsen aan manschappen en materieel. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de gemeente Werkendam meegedeeld dat de kosten de komende jaren flink zullen stijgen en dat Werkendam haar financiële bijdrage moet bijstellen.

Juist in deze periode waar de inkomsten van de gemeente onder druk staan, komt een verhoging van de bijdrage aan de veiligheidsregio zeer ongelegen. Sterker nog, de gemeenteraad heeft het college de opdracht meegegeven dat alle bestuurslagen waar de gemeente aan deelneemt de komende 3 jaren 3% per jaar moet bezuinigen. De opdracht geldt ook voor de veiligheidsregio.
ChristenUnie raadslid Machiel Verdoorn geeft aan dat de ChristenUnie deze opdracht van 3% bezuiniging per jaar voor de komende 3 jaren steunt.

Tegelijkertijd is de ChristenUnie van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de brandweerzorg. “Met een bezuiniging op IT en op overheadkosten kunnen we akkoord gaan, maar we moeten oppassen dat de bezuinigingen niet worden doorgevoerd met tot gevolg een sluiting van een kazerne of een wegbezuiniging van één van de brandweerwagens” aldus Verdoorn.
De veiligheidsregio heeft het minimale voorzieningenniveau voor elke gemeente in kaart gebracht. Voor de brandweer in het land van Heusden en Altena leidt dit niet tot sluiting van een kazerne of vermindering van personeel of materieel. Verdoorn geeft aan: “uit de rapportage blijkt dat we als regio op het minimum zitten! Door als gemeente een verdergaande bezuiniging te eisen kan dit betekenen dat de veiligheidsregio op termijn beslist dat er wel een kazerne dicht moet de ChristenUnie is hier absoluut op tegen”. Met deze reden heeft de

ChristenUnie het voorstel ingebracht om met de bezuinigingen de directe brandweerzorg buiten schot te houden.
De volledige raad kon zich vinden in de argumentatie van de ChristenUnie, zodat in de zienswijze van Werkendam alsnog de passage wordt opgenomen dat onze gemeente tegen een verdergaande bezuiniging is op materieel en personeel. De boodschap van de volledige raad aan de veiligheidsregio is dan ook: Niet bezuiniging op de brandweerzorg, zodat het veiligheidsniveau voor de burger niet vermindert.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.