maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

CU tegen sluiting milieustraat Hank

11 mei 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Tijdens de commissievergadering Grondgebied van maandag 9 mei jl. werden de plannen  voor het sluiten van de  milieustraat Hank besproken. De ChristenUnie (CU) heeft eerder al aangegeven de sluiting van de milieustraat in Hank een zeer slecht idee te vinden.

In een eerder rapport kwam al duidelijk naar voren dat de beide milieustations in onze gemeente goed functioneren. In Hank werd in 2009 bijna 400 ton afval ingezameld, in Werkendam was dat ruim 1400 ton. Gelet op het feit dat er in Hank en Dussen minder mensen wonen én dat er veel minder afvalstromen kunnen worden aangeboden kun je zeker stellen dat het milieustation in Hank zeker zo goed of misschien zelfs beter functioneert dan in Werkendam. Naast het feit dat de milieustraat in Hank “goed loopt” is CU van mening dat het voorzieningenniveau in de diverse kernen van Werkendam niet achteruit mag gaan.

De partij wil dat de milieustraat in Hank in ieder geval openblijft voor de drie grootste afvalstromen (restafval, GFT en B-hout) als zou blijken dat het milieutechnisch niet mogelijk om van Hank een volwaardige milieustraat te maken. Raadslid Machiel Verdoorn geeft aan: “De CU vindt dat de afstand naar een milieustation zo klein mogelijk moet zijn, zodat de burger eerder bereid is om hier gebruik van te maken”.
De CU is het eens met de wethouder dat het afval in de gemeente nog beter moet worden gescheiden. Tijdens de vergadering deed de partij een voorstel om nog meer oud papier uit de afvalstroom te halen door gebruik te maken van een oud papierbox. Het college wil de reacties van alle fracties beoordelen en zal in juni een aangepast voorstel presenteren.

Lees meer over:

Werkendam Werkendam CU hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.