vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

ChristenUnie stelt vragen over aanpak A27

2 mei 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - ChristenUnie Werkendam stelt vragen over de ontwikkelingen rondom de financiering van verbreding A27. In het kader van de verbreding van de A27, is aan de drie Altena gemeenten om een bedrag gevraagd van circa 2 miljoen euro. Eerder deed de ChristenUnie (CU) een klemmend beroep op wethouder De Jong nogmaals in gesprek te gaan met de provincie om de benodigde 2 miljoen euro vanuit het fonds infrastructuur “los te peuteren”.

De Werkendamse gemeenteraad dacht hier anders over en heeft op 29 maart besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen en heeft de wethouder op pad gestuurd om Woudrichem en Aalburg te vragen om de andere 1 miljoen toe te zeggen. Daags na het besluit in Werkendam maakten de colleges van Woudrichem en Aalburg bekend geen financiële bijdrage te leveren zoals gevraagd door Werkendam, de antwoorden van beiden gemeenten ligt in lijn met de eerdere bijdrage van de CU.
De CU heeft tijdens de raadsvergadering niet ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde gelden, wel heeft de partij ingestemd met de motie om de grondprijs van het RBT licht te verhogen en de winst te gebruiken voor de 1 miljoen. Dit kan Werkendam echter niet alleen beslissen. Ook voor dit voorstel lijkt er geen draagvlak te zijn vanuit Woudrichem en Aalburg.
De CU is helder: het oplossen van de A27 problematiek is van het grootste belang voor Nederland, de provincie en de regio, maar de wijze van financiering zoals gedicteerd door de minister en gesteund door het college van Werkendam is niet de juiste manier.

Brief
Inmiddels heeft de wethouder een brief gestuurd naar gedeputeerde de Boer om een overleg te plannen over de financiering. De CU is blij met dit initiatief, maar vraagt zich af of het college wel volledig op de hoogte is van de forse financiële reservering die de provincie heeft gedaan juist voor dergelijke infrastructuur projecten? We hebben het niet over een eenmalig potje € 50 miljoen euro (zoals wethouder de Jong in een eerder interview aangeeft) maar een storting van € 50 miljoen per jaar tot een maximum van 750 miljoen euro?
Daasnaast vraagt de ChristenUnie van de wethouder of hij bereid is om gedeputeerde de Boer met klem te verzoeken het provinciale budget voor infrastructurele projecten aan te wenden voor de verbreding van de A27. Ook leeft bij de partij de vraag wanneer het overleg tussen de gedeputeerde en de wethouder zal plaatsvinden. Wat de CU betreft dient dit zo snel mogelijk te gebeuren.
De CU is van mening dat wanneer de rekening van € 2 miljoen daadwerkelijk pas in 2019 op de deurmat valt zoals de wethouder zelf suggereert het voor de provincie Brabants neerkomt op een jaarlijkse reservering van € 250.000, - en dit gezien het forse beschikbare budget een fractie is van de beschikbare gelden voor infrastructuur.

CU fractievoorzitter Hennie Schermers geeft aan dat het moddergooien tussen de diverse partijen moet stoppen, het is natuurlijk een vertoning van de onderste plank dat we elkaar via de kranten aanvallen. Schermers: 'Het is niet in het belang van de burgers en het bedrijfsleven dat we dit op deze manier moeten uitvechten. Het wordt tijd dat we de rijen sluiten en samen aan de slag gaan om het probleem op te lossen.'

Lees meer over:

Werkendam Werkendam vragen CU a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.