woensdag 19 januari 2022

Alles over Altena

Wegreconstructie Peerenboom Hank

20 april 2011 (door WerkendamNet)

HANK -  Tot en met ongeveer 1 juli 2011 zijn er werkzaamheden aan de Peerenboom in Hank. Het betreft de gehele Peerenboom, tussen de Voogdwerfsesteeg en Keizersveer. Vooruitlopend op de wegreconstructie is afgelopen najaar de waterleiding vernieuwd. 

De asfaltverharding en wegfundering van het betreffende gedeelte is totaal versleten en moet worden vervangen, daarnaast wordt de weg ter plaatse van het buurtschap Peerenboom ingericht als 30 km-zone en buiten het buurtschap als 60 km-zone.

De werkzaamheden bestaan uit:
  • het opbreken van de bestaande asfaltverharding en wegfundering;
  • het ontgraven van een klei/zandlaag onder de oude wegfundering;
  • het aanbrengen van funderingswapening en een funderingslaag;
  • het aanbrengen van een nieuwe asfaltconstructie;
  • het aanbrengen van diverse asfaltdrempels en wegversmallingen;
  • het herstellen van de diverse aansluitende bestratingen;
  • het aanbrengen van bermverhardingen en grasbetontegels;
  • het verbeteren en uitbreiden van de openbare verlichting.

 
Naar verwachting is het reconstructiewerk op vrijdag 1 juli gereed. De uitvoering van de wegreconstructie is in handen van aannemer Gebr. Van Kessel B.V. uit Buren.
 
Met het verbeteren en uitbreiden van de openbare verlichting wordt eerder gestart. Binnen het buurtschap worden er een aantal lichtmasten bijgeplaatst en buiten het buurtschap wordt in de wegberm een kabel gelegd, dit gedeelte wordt later voorzien van lichtmasten.

Verkeersmaatregelen?
Tijdens de gehele uitvoeringsperiode van het werk is de Peerenboom voor al het doorgaande verkeer afgesloten. De route via de Keizer Napoleonweg, Jachtlaan en Voogdwerfsesteeg wordt als omleidingsroute aangegeven. Afhankelijk van de stand van het werk zijn de woningen/bedrijven en percelen langs de Peerenboom bereikbaar vanuit de richting Dussen (Voogdwerfsesteeg) óf Hank (Keizersveer). De werkzaamheden starten nabij de Voogdwerfsesteeg en zullen zich richting Keizersveer verplaatsen.

Lees meer over:

wegwerkzaamheden Werkendam hank
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.