zaterdag 22 januari 2022

Alles over Altena

Vavond ledenvergadering ARR

19 april 2011 (door WoudrichemNet)

GIESSEN - Het bestuur van Altena Road Runners verwacht de leden  voor de jaarvergadeirng om 20.00 uur in De Inloper in Giessen.

Agenda:

01. Opening
2. Verslag vorige jaarvergadering
03. Jaarverslag
04. Financieel jaarverslag & begroting
05. Verslag kascommissie
06. Commissies
07. Indienen rondvraag

Pauze

08. Beantwoorden rondvraag
09. Accommodatie
10. Bestuursverkiezing - Aftredend en herkiesbaar zijn: Annet Gorzeman en Joke Oosters -  Nieuw jeugdbestuurslid: Jaco Booij
11. Uitreiking prijzen clubkampioenschap
12. Bedanken medewerkers
13. Sluiting

Lees meer over:

Altena Giessen road runners
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.