woensdag 8 december 2021

Alles over Altena

Bestemmingsplan Scheepswerf Jooren voor inspraak beschikbaar

15 april 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - De gemeente Werkendam is een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor het plangebied aan de Sleeuwijksedijk 21a te Werkendam (locatie: scheepswerf Jooren). Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het verruimen van het bebouwingsvlak, de hoogtebepalingen, het verruimen van het gezoneerde bedrijfsterrein, het vastleggen van een nieuwe geluidszone en het gebruik van het water voor een schroefdok en ponton. Voor het gebied is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Vanaf 22 april a.s. ligt dit voorontwerp in het kader van inspraak, gedurende twee weken ter inzage bij het servicecentrum in het gemeentehuis in Werkendam. Daarnaast is het plan in te zien via www.werkendam.nl. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn reactie op het plan geven.

Inloopavond op 21 april a.s.

Op donderdag 21 april a.s. wordt een inloopavond georganiseerd van 18.30 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis te Werkendam. Naast dat het voorontwerp bestemmingsplan in te zien is, kan men vragen stellen over het plan en kunnen schriftelijke reacties worden gegeven door het invullen van een reactieformulier.

Lees meer over:

Werkendam jooren
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.