woensdag 26 januari 2022

Alles over Altena

CDA organiseert 'Verkiezing Vereniging van het jaar'

8 april 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  De Werkendamse CDA fractie wil graag jaarlijks contact met verenigingen en instellingen in onze gemeente. Via dit jaarlijkse contact kunt u ons op de hoogte stellen van zaken die spelen binnen uw vereniging of instelling. Maar het kan ook zijn dat u met ons in gesprek wilt over andere onderwerpen die voor u van belang zijn. Wij maken graag tijd voor u vrij om uw vereniging te bezoeken.

 
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. In 2011 zal voor de 13e keer de CDA-verkiezing van Vereniging van het jaar plaatsvinden. Wij willen hiermee verenigingen opnieuw in het zonnetje zetten. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Werkendamse CDA fractie. Het CDA hecht grote waarde aan een bloeiend verenigingsleven en wil met de prijs het belang daarvan nog eens onderstrepen. Een bloeiend verenigingsleven brengt mensen samen en draagt zo bij aan de sociale cohesie in de Werkendamse dorpen. Ook wordt daarmee indirect een waardering uitgesproken voor de vele vrijwilligers die actief zijn binnen de verenigingen. Nochtans streeft de Werkendamse CDA-gemeenteraadsfractie een ruimhartiger subsidiebeleid voor verenigingen na.
 
Als thema voor 2011 heeft het CDA-Werkendam gekozen:
                                               
 “Waarom verdient uw vereniging de verkiezing tot Vereniging van het Jaar?”.
 
De gemeente Werkendam is in 2011 gestart met het project “Sociale netwerken”; vrijwilligers hebben enquêtes afgenomen bij inwoners in de verschillende dorpskernen en hierbij kwam steeds het belang van het verenigingsleven naar voren. Het CDA-Werkendam ziet het belang van het verenigingsleven. De verenigingen verbinden mensen met elkaar. De Werkendamse CDA-gemeenteraadsfractie wil graag stimuleren, dat zoveel mogelijk mensen lid zijn van een vereniging.
 
Het CDA is nu op zoek naar de verenigingen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om onze dorpsgenoten actief te betrekken bij en blijvend te laten deelnemen aan hun verenigingsactiviteiten.
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezing van de ‘Vereniging van het jaar’ vragen we u op papier te zetten waarom uw vereniging die prijs verdient. Uiteraard mag dit ook door individuele leden worden gedaan. Schrijf op waarom uw vereniging de prijs verdient.
Kunt u uw talenten ontplooien binnen uw vereniging en bieden ze u ook nog de kans wekelijks stimulerend bezig te zijn? Of hebt u door het vrijwilligerswerk bij uw vereniging juist héél veel mensen leren kennen en veel sociale contacten opgebouwd. De winnaar komt in aanmerking voor de prijs van € 200,-.
 
U kunt uw inzending tot maandag 25 april a.s. opsturen naar onderstaand adres. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 14 mei a.s. in de morgenuren.
 
Uw deelname aan de verkiezing ‘Vereniging van het jaar’ kunt u richten aan:
 
CDA-Werkendam
p/a J.C.Assink-v.d. Bogert
Munnikenland 21N
4254 EA Sleeuwijk
T. 06-13174115 / 0183-303180
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.