donderdag 27 januari 2022

Alles over Altena

A 27: 1 miljoen euro beschikbaar mits een geluidswal bij Sleeuwijk

1 april 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM -  In de raadsvergadering van  29 maart  kwam aan de orde het voorstel van het college van Werkendam om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg A 27. Waarom moeten wij als gemeente bijdragen in een Rijksweg vragen velen zich af. Ook  bij SDc kwam die vraag ter tafel.

De feiten:

- In de BAG (bestuurlijke Advies Groep, geeft advies op dit vlak aan de minister) viel de keuze op variant A (Gorinchem) en variant C  (Land v. H&A).
- De minister kiest voor(de eenvoudigste) variant B: 2 x 4 rijstroken, geen afslag Avelingen meer.
- De BAG komt alsnog tot een nieuwe  variant C+ :4 x 2 rijbanen, ontsluiting Gorinchem regionaal, en wel afslag Avelingen.
-De minister wil in deze duurdere variant meegaan, mits gemeenten en provincies ook meebetalen.

Welke voordelen biedt deze variant C+ de bewoners bezuiden de rivieren, dat was de vraag die de SDc fractie zich gesteld heeft. Want dat Gorinchem hier veel voordeel van heeft staat onomstotelijk vast. De door ons zo gewenste en bevochten tunnel is  vanwege hoge kosten van de baan, dus  is het zaak  voor de bewoners ten zuiden van de Merwede de “next best” oplossing te zoeken. Variant B (2×4) , waarbij er geen “eigen geld” bij hoeft zou kunnen volstaan, maar er zit geen afslag Avelingen bij. Naar onze mening zijn er toch veel automobilisten die van deze afslag graag gebruik maken. Dus rest er eigenlijk gaan andere keuze dan de C+ met bijbetaling. Toch vonden wij dat wij er bekaaid afkwamen en bovendien de geluidsoverlast voor Sleeuwijk geen rol meer leek te spelen.

SDc heeft in de raadsvergadering erin toegestemd  wethouder de Jong met 1 miljoen op pad te sturen, maar dan als wisselgeld om in de gekozen variant het geluidsprobleem van Sleeuwijk duidelijk op de kaart te zetten. De wethouder heeft dit toegezegd en wij wachten de resultaten van zijn onderhandeling af.

De motie van het CDA om via een opslag van 5 euro op de grondprijs van het nieuwe Regionale Bedrijven Terrein aan het benodigde bedrag te komen hebben wij ondersteund. Alle bedrijfsverenigingen en ook de Kamer van Koophandel van beneden de Merwede hebben de C+ variant  als voorkeursvariant opgegeven. Bovendien liggen de grondprijzen voor dit bedrijventerrein aan de lage kant ten opzichte van plaatsen buiten het Land van Heusden en Altena. Wij vinden dit een logische keuze. Woudrichem en Aalburg zullen via deze oplossing ook positief kunnen bijdragen aan het ondernemersklimaat in hun gemeente en in het kader van de “niet vrijblijvende samenwerking” in het Land van Heusden en Altena is dit eigenlijk een vanzelfsprekende optie. (SDC)

Lees meer over:

Werkendam Werkendam sdc
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.