vrijdag 3 december 2021

Alles over Altena

Incidenteel behoefte aan sportruimte op zondagen

28 maart 2011 (door WerkendamNet)

WERKENDAM - Sportzalen en zwembaden zijn in de gemeente Werkendam op zondagen doorgaans voor verenigingen gesloten. Dat betekent dat de accommodaties 1/7 deel van de tijd niet gebruikt worden, terwijl verschillende sportverenigingen tegelijkertijd kampen met ruimtegebrek.

Openstelling van sportzalen en zwembaden op zondagen zou verenigingen in de optiek van de Partij van de Arbeid (PvdA) meer mogelijkheden geven en nieuwe initiatieven mogelijk maken. De vraag is in hoeverre verenigingen behoefte hebben aan het gebruik van sportzalen en zwembaden op zondagen. De PvdA heeft daarom onder alle sportverenigingen in de gemeente die behoefte gepeild.

Van de 37 benaderde verenigingen reageerden er 24. Uit die reacties bleek dat de interesse om op zondagen te kunnen sporten vooralsnog klein is. Slechts vijf verenigingen gaven aan hier incidenteel gebruik van te willen maken of aan te lopen tegen grenzen daar waar zondagssport in principe al mogelijk is. Daarnaast waren er drie verenigingen die enkele andere kwesties aan de orde stelden.

De PvdA heeft alle zaken die uit de informatieronde naar voren kwamen middels schriftelijke vragen voorgelegd aan het college van B&W. Zo zou de PvdA het een goede zaak vinden dat het in de gehele gemeente mogelijk wordt om een x-aantal keer per jaar op zondagen zaalruimte of zwemwater te huren om te kunnen sporten. Een dergelijk mogelijkheid bestaat nu alleen in Hank en Dussen, waarbij het in de laatste kern niet altijd even soepel loopt.
Ook pleit de PvdA voor het stimuleren van basisscholen om meer buitensport op het programma te zetten en daarmee dus de buitensportaccommodaties multifunctioneel te gaan gebruiken.
Verder vindt de partij dat de gemeente sportverenigingen tegemoet zou moeten komen wanneer zij door overbezetting van sportzalen in onze eigen gemeente noodgedwongen gebruik moeten maken van duurdere sportaccommodaties buiten onze gemeente. Ook vindt de PvdA het een goede zaak wanneer sportzalen in schoolvakanties door verenigingen tegen gereduceerd tarief gebruikt zouden kunnen worden.

Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.