dinsdag 25 januari 2022

Alles over Altena

ChristenUnie stelt vragen over financiering A27

26 maart 2011 (door AalburgNet)

REGIO ALTENA -  Mede namens de ChristenUnie fracties in Woudrichem en Aalburg heeft de ChristenUnie Werkendam een klemmend beroep gedaan op het college van Werkendam. In het kader van de verbreding van de A27 is aan de 3 Altena gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg “gevraagd” om een bedrag van ca. 2 miljoen euro bij te dragen aan de voorkeursvariant C+ voor de aanpak van de A27. De ChristenUnie stelt is haar artikel 35 vragen dat het geld niet uit de regio maar van de provincie Brabant moet komen.

Het verbaast de ChristenUnie-fracties dat in Altena “met de pet wordt rondgegaan” terwijl er op provinciaal niveau forse budgetten beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van infrastructuurprojecten. De ChristenUnie is van mening dat de verbreding van de A27 en met name de aanpak van de brug bij Gorinchem  de hoogte prioriteit heeft. Wel heeft de ChristenUnie grote vraagtekens bij de wijze van financiering.

Raadslid Machiel Verdoorn uit Werkendam: “Onlangs nog hebben Provinciale Staten besloten jaarlijks vijftig miljoen te reserveren om in te zetten voor infrastructurele projecten. In lijn met de kerntaken van zowel de provincie als de gemeente is het ook niet meer dan logisch dat de provincie zich financieel inspant om tot een snelle realisatie te komen van de variant die voor zowel de regio als voor Brabant het meest optimaal is. Niet de gemeente, maar het rijk en de provincie zijn verantwoordelijk voor grootschalige infrastructurele projecten als deze."
De ChristenUnie is van mening dat het benodigde geld niet vanuit de lokale middelen moet komen, die zijn bedoeld voor andere zaken, maar vanuit de genoemde provinciale gelden voor infrastructuur. Hij vervolgt: "We moeten niet vergeten dat ook in de gemeente Werkendam en ook de twee andere gemeenten, bezuinigen op stapel staan."

In de schriftelijke vragen aan het college is de vraag welke concrete acties het college heeft ondernomen om het ‘Brabantse deel’ van de extra financiering van de voorkeursvariant vanuit provinciale middelen te bekostigen. De ChristenUnie roept de wethouder op zich in te spannen om de benodigde financiering te regelen, maar dan wel op de plaats waar het echt vandaan moet komen: Den Bosch.
 

Lees meer over:

Werkendam Werkendam CU a27
Deel dit bericht met je vrienden!

Tekst en/of beeldmateriaal gebruiken van Mediaplein Altena.Net? Neem even contact op.