vrijdag 2 december 2022

Alles over Altena

Op bouwleges zou geen winst gemaakt moeten worden
11
dec

Op bouwleges zou geen winst gemaakt moeten worden

Er is een aantal diensten in de gemeente waarop geen winst gemaakt mag worden volgens regels van de landelijke overheid. Dat worden kostendekkende tarieven of leges genoemd.  Voorbeelden hiervan zijn kosten van begraven, kosten van afvalinzameling en waterzuivering en legeskosten voor bouwen (bouwvergunningen).

Achterliggende gedachte is dat je deze diensten nergens anders kunt inkopen en je hiervoor dus van de gemeente afhankelijk bent. Het bepalen van zo’n tarief is soms best ingewikkeld, want welke kosten mag je allemaal meerekenen en tegen welke prijs reken je deze kosten mee in het eindtarief?

In de debatten in de afgelopen periode hebben meerdere partijen opgemerkt dat er aan sommige diensten in gemeente Altena die kostendekkend zouden moeten zijn, geld verdiend wordt. De gemeente gebruikt deze “winst” vervolgens om het “verlies” op andere tarieven te compenseren.

De gemeente kan namelijk beslissen dat iets (nog) niet kostendekkend is. Bij de kosten van begraven is dat bijvoorbeeld een bewuste keus, zodat mensen niet hoeven te kiezen voor crematie boven begraven om financiële redenen.

Opvallend is nu echter dat de opbrengsten van bouwvergunningen in Altena hoger zijn dan de kosten. Dat is vreemd, omdat de gemeenteraad alles op alles zet om meer woningen te bouwen, die ook nog betaalbaar moeten zijn voor starters.

Wijnand van der Hoeven
Christen|Unie Altena

Deel dit bericht met je vrienden!