maandag 15 augustus 2022

Alles over Altena

Nieuws rond Op ‘t Loev
‘… plannen mogelijk verslechtering ten opzichte van de huidige situatie met verouderde loodsen.’
12
jun

Nieuws rond Op ‘t Loev

Er is weer nieuws rondom het bouwplan Op ’t Loev in Woudrichem.

ICOMOS, het adviesorgaan van de UNESCO heeft op 4 juni 2021 advies uitgebracht over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, samen straks de Hollandse Waterlinies. In dit advies concludeert zij dat deze uitbreiding Werelderfgoed waardig is. Het versterkt de unieke en uitzonderlijke waarde van de Stelling van Amsterdam.

Maar er staan ook zeer kritische punten in het advies. De commissie vindt dat de waterlinie op enkele plaatsen ernstig bedreigd wordt door oprukkende bebouwing. Het gaat over stadsuitbreiding van Utrecht bij Fort Honswijk en over de invulling van het buitendijks bedrijventerrein in Woudrichem. Men spreekt zelfs van een mogelijke verslechtering ten opzichte van de huidige situatie met de verouderde loodsen. Ze vinden de geplande gebouwen te hoog, te massief en niet in overeenstemming met het voor de Waterlinie zo kenmerkende vrije schootsveld. Dit behoorde immers een vrij en open veld te zijn, waarin een naderende vijand ogenblikkelijk gezien kon worden en tegengehouden. Voor nu en later garandeert deze ruimte stilte en ontwikkelingsmogelijkheden van de natuur. Dat is in het belang van de rust zoekende recreant en van het cultureel erfgoed.

Het ICOMOS-advies zegt dat de Waterlinie nu nog niet op de Werelderfgoedlijst geplaatst kan worden en biedt de overheid drie jaar om de bedreigingen weg te nemen. Ze spoort de gemeente Altena dan ook aan, om het bouwplan op ’t Loev drastisch en met grote spoed te herzien.

De stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk (ROHM) voelt zich gesterkt door dit rapport. Zij heeft immers bij herhaling aangegeven dat het huidige plan op ’t Loev geen verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie en dat het de Unesco werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in gevaar brengt. De stichting rekent erop dat de gemeente deze aanbevelingen ter harte neemt. Dat is in het belang van de hele gemeente Altena, waar zich een belangrijk deel van de NHW bevindt. Vanzelfsprekend is het ook van nationaal belang en zelfs internationaal belang om hieraan mee te werken.

Jos Korthout
Woudrichem

Zie ook column van 24 maart: "Op ‘t Loev, het blijft afwachten."

(@ Foto Mediaplein Altena.Net)

Deel dit bericht met je vrienden!