dinsdag 28 maart 2023

Alles over Altena

Gemeentedienst

Gemeentedienst

05 februari 2023
Van 18:30 uur tot en met 19:45 uur

GENDEREN - Gemeentedienst in de Geref. Kerk van Genderen

Ds. Jeroen Tiggelman zal in deze dienst met ons nadenken over het thema: “Gevangen door Jezus”
In Ef. 3:1 zegt de apostel Paulus dat hij ‘een gevangene’ van Christus Jezus is.

De schriftlezing is uit Efeziers 3:1-12.

Praise-en begeleidingsband “Inspiration” is in deze dienst verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte. Samen met en onder begeleiding van hen zullen wij vooral liederen uit de bundel Opwekking zingen.

We hopen met elkaar op een gezegende dienst, dus nodig elkaar uit voor deze bijzondere dienst tot eer van onze God.

Info

Organisator:

Adres:

Plaats:

Telefoon:

E-mailadres:

Website:

Gereformeerde Kerk Genderen

Hoofdstraat 76

Genderen

0620575876

hennie@boumanautos.nl https://www.gereformeerdekerkgenderen.nl
Deel dit bericht met je vrienden!