maandag 24 januari 2022

Alles over Altena

Bijbelstudie met Jacques Brunt

Bijbelstudie met Jacques Brunt

30 september 2021
Van donderdag 30 september 2021 tot en met donderdag 04 november 2021
Van 20:00 uur tot en met 22:00 uur

WIJK EN AALBURG - Interkerkelijke Bijbelstudieavond met Jacques Brunt

Adres:
Wilem van Oranje College
Perzikstraat 7

Andere toerustingsavonden:

14 oktober
28 oktober
4 november
18 november

Toegang vrij.

Weet dat u en jij van harte welkom bent!
Paulus schrijft in Kolossenzen 3:16 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.'

Zie ook: www.jacquesbrunt.nl

Info

Organisator:

Adres:

Website:

Toerusting

Perzikstraat 7, Wijk en Aalburg

www.toerustingaltena.nl
Deel dit bericht met je vrienden!