dinsdag 23 juli 2024

Alles over Altena

Dorcas depot

Dorcas depot

24 februari 2014
Van maandag 24 februari 2014 tot en met dinsdag 31 december 2024


BABYLONIENBROEK - Dorcas depot. Regioaanspreekpunt voor Land van Altena. Uitsluitend inname van kleding, schoenen en huishoudtextiel.
Graag inleveren in afgesloten plastic (vuilnis-)zakken.
Contactpersoon:
De heer A. Vos
Hillsestraat 3a
4269 VG Babyloniënbroek
T: 0416 352667
E: antonievos@hetnet.nl
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer.
OVER DORCAS
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 (Bijbel - red.) om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al dertig jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa en Afrika.
Dorcas in het kort
Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampenmanagement (preventie, voorbereiding, noodhulp en wederopbouw).
Dorcas heeft 177 projecten in zeventien landen.
Dorcas werkt samen met plaatselijke partnerorganisaties.
Dorcas wordt gesteund door duizenden actieve vrijwilligers en donateurs.

Info

Organisator:

Adres:

Telefoon:

Dorcas

Babylonienbroek

06 12096875

Deel dit bericht met je vrienden!